Opis katalogowy ikonografii (ryciny, fotografie etc.). Literatura. Skróty

 
Opis katalogowy zawiera kolejno:


Typ:
 rodzaj obiektu np. rycina (grafika), fotografia, druk (ilustracja) = ilustracje wykonane w różnych technikach druku, akwarela, rysunek, akcja, obligacja itp., zwykle zawierający przekaz ikonograficzny z szeroko pojętej topografii lub etnografii.

Hasło: zwykle to nazwa miejscowości, mogą być również regiony, krainy geograficzne, rzeki np. Mazowsze, Gorgany, Pilica itp. Mogą być również różne hasła tematyczne, w przypadku portretów (jeśli oprócz motywu topograficznego jest portret osoby lub miejsce bardzo blisko związane z daną osobą) nazwiska osób itp. 

Przynależność administracyjna: miejscowości podajemy generalnie w układzie powiatów w obecnym podziale administracyjnym - na pierwszym miejscu siedziba powiatu, potem nazwa województwa w układzie od 1999 roku w podziale na 16 województw, zaś w nawiasie nazwa województwa w układzie z lat 1975-1999 w podziale na 49 województw. W przypadku miejscowości z dawnych kresów wschodnich ("Kresy - ") podajemy podział administracyjny z okresu II RP, dla miejscowości położonych poza obszarem II RP według państw (Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina). Dla miejscowości w obecnych granicach Polski nie będącymi gminami dodatkowo podajemy siedzibę gminy (po województwie). W przypadku Ukrainy dodatkowo podajemy przynależność regionalną (Wołyń, Podole, Kijowskie=Kijowszczyzna, Bukowina, Zaporoże, Galicja Wschodnia, Zadnieprze itp.).

Tytuł: jeśli posiada, podajemy tytuł oryginalny na fotografii, rycinie (grafice), pocztówce itp. albo pochodzący z innego źródła (rzadziej domniemany) i wtedy występuje w nawiasie [...].

Autor: autor ryciny (grafik-rytownik), fotograf, rysownik itp., wyjątkowo autorstwo innej osoby, gdy tak jest zwyczajowo przyjęte np. Napoleon Orda.

Według (wg): według wzoru (np. malarskiego, rysunkowego, fotograficznego) z podaniem autora wzoru (projektu) według którego sporządzono rycinę (grafikę), oznaczono w ofercie jako "wg" czyli np. grafika wykonana według rysunku ... albo grafika wykonana wg obrazu ...

Cykl (seria): jeśli dotyczy i jest ustalony.

Sygnatura: informacja o sygnowaniu przez autora obiektu np. w przypadku rycin (grafik) zwykle możliwa: na płycie, ołówkiem na rycinie (w obrębie kompozycji lub pod kompozycją) czy nadrukowana (typograficznie) informacja o autorze na karcie (tablicy) etc. Pomijane są sygnatury zakładów reprodukcyjnych chemigraficznych (producentów klisz chemigraficznych).

Wydawca: jeśli dotyczy i jest ustalony.

Drukarnia (lub Drzeworytnia itp.): jeśli dotyczy i jest ustalona.

Nakładca: jeśli dotyczy i jest ustalony.

Datowanie: orientacyjne, jeśli nie wynika z opisu lub innych źródeł.

Technika: zwykle podane są tylko techniki graficzne i informacja czy rycina jest barwna albo kolorowana, jeśli brak tej informacji oznacza rycinę (obiekt) jednobarwną zwykle czarno-białą odbitą (wykonaną) na papierze. Osobno oznaczamy również kolorowanie z epoki od późniejszego lub współczesnego. Zaznaczamy, jeśli rycina jest na kartonie, tekturze, płótnie itp.

Wymiar: orientacyjna wielkość obiektu w mm, odpowiednio jego wysokość i szerokość najczęściej mierzoną według lewego oraz dolnego marginesu albo w największym wymiarze wysokości i szerokości gdy wymiary takie znacznie różnią się od wymiarów lewego oraz dolnego marginesu. Zawsze dotyczy to wymiaru kompozycji tj. samego przedstawienia ikonograficznego (widoku = ilustracji=ansicht=bild=image) bez typograficznych ramek, odcisku płyty, chyba że zaznaczono inaczej np. podając wymiary tablicy, karty, odbicia płyty.

Z: pochodzenie (proweniencja) obiektu, w przypadku rycin z czasopism tytuł, numer i data numeru czasopisma oraz strona, w przypadku rycin z książek, albumów i tek autor, tytuł, miejsce i rok wydania oraz wydawnictwo, ewentualnie tom, zeszyt oraz strona (jeśli są znane)

Stan zachowania: dotyczy zasadniczo samej kompozycji (ilustracji, przedstawienia), zwracamy uwagę przede wszystkim na stan kompozycji, często pomijany jest stan poza kompozycją np. stan marginesów karty; stan tablic jest zwykle z opisem marginesów. Wszystkie obiekty oferujemy bez oprawy, jeśli obiekt jest w oprawie (passe-partout) jest to zaznaczone.

Kryteria opisu stanu zachowania:

- Pozycja w stanie wyśmienitym: stan idealny (6) bez wad, bez śladów używania, jak nowa (Mint, Uncirculated (UNC),  unzirkuliert)

- Pozycja w bardzo ładnym stanie: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowa (nieużywana) (Nearly Mint, Nearly Uncirculated, fast unzirkuliert)

- Pozycja w ładnym stanie: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady (Extremely Fine, vorzüglich)

- Pozycja w dość ładnym stanie: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne, nieznaczne wady (Very Fine, sehr schön)

- Pozycja w stanie więcej niż dobrym: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady (Choice Fine, mäßig schön)

- Pozycja w stanie co najmniej dobrym: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady (Fine, schön)

- Pozycja w stanie dobrym: stan dobry (4), dość istotne wady (Very Good, sehr gut)

- Pozycja w stanie mniej niż dobrym: stan - dobry (-4), istotne wady pozycji (Good, gut)

- Pozycja w stanie więcej niż dostatecznym: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady (Fair Good, zwischen mäßig erhalten und gut) 

- Pozycja w stanie co najmniej dostatecznym: stan co najmniej dostateczny (+3), dość słaby stan, wyjątkowo istotne wady, prawie destrukt (Fair, mäßig erhalten)

- Pozycja w stanie dostatecznym: stan dostateczny (3), słaby stan, duże wady karty, w zasadzie destrukt (Poor, gering erhalten)

 

Condition/Zustand

+

English

Mint, Uncirculated (UNC)

Nearly Mint, Nearly Uncirculated

Extremely Fine

Very Fine

Choice Fine

Fine

Very Good

Good

Fair Good

Fair

Poor

-

Deutsch

unzirkuliert

fast unzirkuliert

vorzüglich

sehr schön

mäßig schön

schön

sehr gut

gut

zwischen mäßig erhalten und gut

mäßig erhalten

gering erhalten

Polski

stan idealny (6) bez wad, bez śladów używania, jak nowy

bardzo ładny: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowy (nieużywany)

ładny: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady

dość ładny: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne, nieznaczne wady

więcej niż dobry: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady

co najmniej dobry: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady

dobry: stan dobry (4), dość istotne wady

mniej niż dobry: stan -dobry (-4), istotne wady

więcej niż dostateczny: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady

co najmniej dostateczny: stan co najmniej dostateczny (+3), dość słaby stan, wyjątkowo istotne wady, prawie destrukt

dostateczny: stan dostateczny (3), słaby stan, duże wady karty, w zasadzie destrukt

 Informacja o autorze: 
jeśli ustalono, dotyczy autora ryciny (grafiki), fotografa itp. wraz ze skrótową informacją o latach życia, rodzaju działalności artystycznej i odsyła się do dostępnego, zwykle jednego, podstawowego źródła (zwykle słowników artystów) używając hasła: "zob.". Nie zawiera informacji o autorze według którego wykonano rycinę.

Literatura: niekiedy odsyłamy również do podania literatury, gdzie reprodukowano obiekt lub szczegółowo go opisano.

Uwagi: inne dodatkowe informacje np. o nakładzie ryciny, towarzyszącym jej tekście i autorze tego tekstu z rozwiązaniem pseudonimu autora jeśli to możliwe czy też o dekoracyjności pozycji albo opis przedstawianego obiektu.

Numer: numer pozycji odpowiadający numerowi na naszej stronie www, gdzie jest reprodukowana.

Cena: cena w zł.

Opisy katalogowe są dokonane według powyższych zasad i podanej kolejności, jednakże z oczywistych względów nie obejmują wszystkich elementów tego schematu (zwykle schemat opisu zawiera jedynie część powyższych elementów opisu lub brak jest odpowiednich informacji), dokonujemy je z naszą najlepszą wiedzą i możliwie największą rzetelnością.

Literatura:

Wykorzystana literatura do której odsyłamy celem bliższej informacji dot. autorów rycin (grafik), fotografii, przedstawionych obiektów, portretowanych osób itp. Tekst z cytowanej literatury z zaznaczeniem strony pracy zwykle jest podawany w sposób sparafrazowany (a nie dosłowny) w opisach głównie w polu "Uwagi".
Podano następujące pozycje pod skrótami:

Aftanazy - Roman Aftanazy: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 1-11. Wydanie 2. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1991-1997.
AKL - Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München-Leipzig: K G Saur, 1992 - do nadal. T. 1 w tej edycji ukazał się w 1992 (początek edycji 1983 w NRD) i jest kontynuowany do teraz, największy i najlepszy słownik artystów świata, edycja obejmie ponad 200 tomów z licznymi dodatkami i indeksami, do grudnia 2007 ukazało się ponad 100 tomów i wiele tomów dodatków i indeksów.
AKL. Index 
- Allgemeines Kunstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index A-Z. T. 1-12. Wydanie 2. München-Leipzig: K G Saur, 2007-2009 (tylko w przypadku t. 1 podajemy wydanie 1 z 1999).
Atlas zabytków
 - Hanna Faryna-Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska, Robert Pasieczny: Atlas zabytków architektury w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Banach 1959 - Andrzej Banach: Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1959.
Banach 1980 - Jerzy Banach: Kraków malowniczy. O albumach z widokami miasta w XIX wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.
Banach 1983 - Jerzy Banach: Dawne widoki Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983.
Bandurska 2008 - Ikonografia Wrocławia. Pocztówki. Wrocław: Muzeum Narodowe, 2008.
Bartnik 2009 - Renata Bartnik: Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939. Lublin: Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2009.
Bem 2015 - Kazimierz Bem: Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-1939. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015.
Benezit - E. Bénézit: Dictionnaire critique et documentaire des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs [...]. T. 1-14. Paris: Gründ, 1999.
Bibliografia czasopism warszawskich - Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna, 1994-2001.
Bibliografia Warszawy 1971
 - Bibliografia Warszawy. Wydawnictwa Ciągłe 1864-1903. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Bibliografia Warszawy 1992 - Bibliografia Warszawy. Wydawnictwa Ciągłe 1795-1863. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
Bielecki. Słownik - Robert Bielecki: Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego. T. 1-3. Warszawa: Wydawnictwo Trio, Wydawnictwo Neriton, 1995-1998.
Biografie suwalskie - Biografie suwalskie. Cz. 1 -5. Suwałki: Wydawnictwo Jaćwież, 1993-2002.
Breslau 1983 
- Breslau. Ansichten aus sechs Jahrhunderten. Ostdeutsche Galerie Regensburg, [27. März bis 2. Oktober 1983]. Würzburg: Stiftung Kulturwerk Schlesien, 1983 (wybór i opracowanie Rupert Schreiner).
Brosig 1929
 - Alfred Brosig (zebrał): Poznań i miasta Polski Zachodniej w grafice. Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księg. Nakład., 1929.

Bunt 2003 - Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917-1925. Poznań: Muzeum Narodowe, 2003 (katalog wystawy).
Chodyński 1988 - Antoni Romuald Chodyński: Zamek Malborski w obrazach i kartografii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
Chojnacka 1996 - Barbara Chojnacka: Widoki Bydgoszczy. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 1996.
Chojnacka 2006
 - Barbara Chojnacka: Grafika i rysunek w Bydgoszczy 1945-2005. Tradycja i współczesność. Katalog wystawy. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2006.

Chojnacka 2017 - Stanisław Brzęczkowski 1897-1955. Monografia. Katalog zbiorów. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2017.
Czarnecka, Kiedio 2019 
- Maria Czarnecka, Ewa Kiedio: Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska-Neumann: życie i twórczość. Warszawa: Biblioteka "Więzi", 2019.
Czerner 1989
 - Olgierd Czerner: Wrocław na dawnej rycinie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.

Chodowiecki 2012 - Daniel Mikołaj Chodowiecki (1726-1801). Ryciny ze zbiorów graficznych Biblioteki Śląskiej. Katowice: Biblioteka Śląska, 2012.
Daab 2001 
- Aleksandra Daab
: Wacław Pilecki. Malarz, grafik i rysownik. Będzin: Muzeum Zagłębia; Czeladź: OL-DRUK, 2001.
Dawna fotografia lwowska
 - Dawna fotografia lwowska 1839-1939. Lwów: Wydawnictwo "Centrum Europy", 2004.

Dawni pisarze - Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1-5. Warszawa: WSiP i in., 2000-2004.
DBE - Deutsche Biographische Enzyklopädie (red. Wallther Killy). T. 1-10. München: Deutscher Taschenbuch Verlag; K. G. Saur, 2001.
Dramat obcy - Dramat obcy w Polsce 1765-1965. Premiery, druki, egzemplarze. Informator. T. 1-2. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004.
Dramat polski - Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej: Dramat polski 1765-2005. T. 1-3. Warszawa: Instytut Teatralny, 2014.
Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce - Marcin Libicki, Piotr Libicki: Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2003.
Dziedzic 2020 - Marcin Dziedzic: Fotografowie z Karkonoszy i Gór Izerskich do 1945 r. Wrocław: Atut, 2020.
Dziedzic, Zieliński 2018
 - Marcin Dziedzic, Waldemar Zieliński: Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945. Polanica-Zdrój; Bystrzyca Kłodzka; Wrocław: PressForum s.c., 2018.
EK - Encyklopedia katolicka. T. 1-20. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985-2014.
Encyklopedia Krakowa
 - Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Encyklopedia Kresów - Encyklopedia Kresów. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, bez roku wydania.
Encyklopedia muzyczna - Encyklopedia Muzyczna PWM. [T. 1-12 z dodatkami]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 1998-2012 [t. 1-12; dodatki do nadal].
Encyklopedia Powszechna Orgelbranda - Encyklopedia Powszechna. T. 1-28. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. Przedruk footoofsetowy wydania wydawnictwa S. Orgelbranda w Warszawie z lat 1859-1868.
Encyklopedia Sądecka - Encyklopedia Sądecka. Nowy Sącz: Urząd Miejski w Nowym Sączu, 2000.
Encyklopedia Szczecina - Encyklopedia Szczecina. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, [2015].
Encyklopedia Warszawy [albo Encyklopedia Warszawy 1975] - Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
Encyklopedia Warszawy 1994 - Encyklopedia Warszawy. Wydanie 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
Encyklopedia Wrocławia - Encyklopedia Wrocławia. Wydanie 3. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006.
Fotografia Wrocław 1997 - Fotografia we Wrocławiu 1945-1997. Wrocław: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski ZPAF, 1997.
Fotografia. Katalog Wrocław 2007 
- Fotografia. Katalog zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe, 2007.

Fotografia Galicyjska - Aleksander Żakowicz i in.: Fotografia Galicyjska do roku 1918. Fotografowie Galicji, Tatr oraz Księstwa Cieszyńskiego. Zestawienie nazw zakładów i nazwisk fotografów do roku 1918. Częstochowa, Katowice, Lwów: "Centrum Europy"; Instytut Plastyki Akademii Jana Długosza, 2008.
Fotografia [Poznania] - Kronika Miasta Poznania 2011; nr 3: Fotografia [artykuły różnych autorów, cytujemy zwykle skrótowo tylko stronę].

Fotografowie 1946-2006 - Fotografowie 1946-2006. Słownik biograficzny fotografów polskich (członków ZPAF). Warszawa: Związek Polskich Artystów Fotografików, 2006.
Gdańsk i okolice - Gdańsk i okolice 1793-1914. Miasto-Ludzie-Wydarzenia w rysunku i grafice. Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2014 (opracowanie części katalogowej Krystyna Jackowska i Alicja Andrzejewska-Zając).
Geografowie - Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T.1-3.  Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2018.
Gerber 1977
 - Rafał Gerber: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1977.

Gloger - Zygmunt Gloger: Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1-4. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958. Przedruk footoofsetowy wydania 4-tomowego z lat 1900-1903 w dwóch woluminach.
Grajewski 1994 - Ludwik Grajewski: Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX w. i początku XX w. (do 1918r.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
Grońska 1962 - Maria Grońska: Tadeusz Cieślewski syn. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1962.
Grońska 1971
 - Maria Grońska: Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 r.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Grońska 1994 - Maria Grońska: Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994.
Guerquin 1974 - Bohdan Guerquin: Zamki w Polsce. Warszawa: Arkady, 1974.
Hagiografia - Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny. T. 1-2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1971-1972.
Halawa 2015
 - Ewa Halawa: Kody pamięci. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w. Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015.

Hanebutt-Benz 1984 - Eva-Maria Hanebutt-Benz: Studien zum deutschen Holzstich im 19. Jahrhunndert. Frankfurt am Main: Buchhändler-Vereinigung GmbH, 1984.
Hauser 2004 - Zbigniew Hauser: Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Warszawa: Burchard Edition, [2004].
Hauser 2006 - Zbigniew Hauser: Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Zadnieprzu, Krymie i w Odessie. Warszawa: Burchard Edition, 2006.
Hauser 2006 Wołyń, Podole - Zbigniew Hauser: Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wołyniu i Podolu. Warszawa: Burchard Edition, 2006.
Hauser, Tokarski 2001 - Zbigniew Hauser, Jacek Tokarski: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. T. 3. Warszawa: Burchard Edition, 2001.
Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki 2011 - Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki. T. 1-2.Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2011.
Ikonografia Wrocławia - Ikonografia Wrocławia. T. 1-2. Wrocław: Muzeum Narodowe, 2008.
Indeks 2 - Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996. Wydanie 2. Wrocław: Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, 1997.
Indeks 4 - Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996. Wydanie 4. Gdańsk: Komitet Leksykonu Artystów Polskich, 2008.
Indeks. Suplement - Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP. Suplement 1996-1999. Plastyczna twórczość projektowa autorzy. Wrocław: Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, 2000.
Jackiewicz 2005 - Mieczysław Jackiewicz (opr.): Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. t. 3: Sztuka. Malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłosników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2005.
Jackiewicz 2012 
- Danuta Jackiewicz: Karol Beyer 1818-1877. Warszawa: Dom Spotkań z Historią; Muzeum Narodowe, 2012.
Jakimowicz 1997
 - Irena Jakimowicz: Pięć wieków grafiki polskiej. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1997.

Jakubowski 2012 - Tomasz Jakubowski: Wilno w grafice. Katalog rycin z Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012.
Jaros 1984 - Jerzy Jaros: Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Wydanie 2. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1984.
Junevičius 2001 - Dainius Junevičius: Fotografowie na Litwie 1839-1914. Łódź: Jacek Strzałkowski, 2001.
KAP 1930 - KAP 1930 - Księga Adresowa Polski (Wraz z W.M. Gdańskiem) Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa = Annuaire de la Pologne (Y Compris la V.L. de Dantzig) pour la Commerce, L'Industrie, les Métiers et L'Agriculture. 1930. Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, [1930].
Katalog Bydgoszcz 1965 - Współczesna Grafika Polska. Galeria Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Bydgoszcz: Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 1965.
Katalog fotografii krajoznawczych - Katalog fotografii krajoznawczych ze zbioru Mieczysława Orłowicza: Kresy. (Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej) (opr. Jadwiga Ihnatowicz). Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2000.
Katalog grawiur 1989 - Katalog gravûr XVII-XX st. z fondìv L'vìvs'koï naukovoï bìblìoteki ìm. V. Stefanika AN URSR (Arhìtektura L'vova). Kiïv: Naukova dumka, 1989.

Katalog portretów BN - Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 1-8 + Suplement. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1990-1998.

Katalog winiet - Katarzyna Kudłacz, Marta Miskowiec: Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Kraków: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, 2008.
Katalog widoków Krakowa - Ikonografia... T. 1 - 7 (i kolejne w przygotowaniu). Kraków: Muzeum Narodowe (t. 1 - 4 wespół z Universitas), 1998 do nadal (t. 1 1998; t. 2 1999; t. 3 2005; t. 4 2007; t. 5 2016; t. 6 2018; t. 7 2019).
Katalog Włocławek 1997
 - Włocławek. Widoki miasta do 1918 r. Katalog wystawy. Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1997.

Katalog Wrocław 1983 - Katalog zbiorów Gabinetu Grafiki. T. 1. Wrocław: Muzeum Narodowe, 1983.
Katalog zbiorów. Fototeka 1971 -Katalog zbiorów. Fototeka. Ikonografia Fryderyka Chopina i Jego epoki. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971.
Katalog zbiorów. Muzeum 1970 
- Katalog zbiorów. Muzeum. Ikonografia, pamiątki i sztuka użytkowa. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1970.
Kędziora 2012
 - Andrzej Kędziora: Encyklopedia miasta Zamościa. Wydanie 2. Zamość: JN Profil, 2012.
Kijas 2000 - Artur Kijas: Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax; Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2000.
Kneifel 1967 
- Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang. Eging/Niederbayern: Selbstverlag, [1967].
Kobielski 1984 - Dobrosław Kobielski: Widoki dawnej Warszawy. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
Kossowski 2002 - Łukasz Kossowski: Wojciech Weiss. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2002.
Koziński 1978 - Jerzy Koziński: Fotografia krakowska w latach 1840-1914. Zarys historii. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.
Krzyżanowska 2014: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska: Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960). Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Wydawnictwo Tako, 2014.
Księga imion i świętych - Księga imion i świętych. T. 1-6. Opracowali Henryk Fros (hagiografia), Franciszek Sowa (onomastyka). Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997-2007.
Księga rzemiosła polskiego 1949: Księga rzemiosła polskiego. [Warszawa]: Informacja Gospodarcza "Ingos" Spółdzielnia Wydawnicza, 1949.
Kształcenie artystyczne 1996: Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje = Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos. [Katalog wystawy], Toruń, 15 marca - 5 maja 1996; Wilno, 7 czerwca - 7 lipca 1996. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996.
Kucharska 2004
 - Jolanta Kucharska: Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wileńszczyźnie i Żmudzi. Warszawa: Burchard Edition, 2004.

KZS - Katalog zabytków sztuki w Polsce i odpowiednio tom i zeszyt oraz tytuł. Warszawa: róźni wydawcy, od 1951 do nadal.
Latoś 1985 - Henryk Latoś: Z historii fotografii wojennej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
Lejko, Kamińska 2004/2005 - Krystyna Lejko, Elzbieta Kamińska (oprac.): Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. T. 1-2. Warszawa: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2004-2005.
Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 
- Marcin Dziedzic, Waldemar Zieliński: Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945. Polanica Zdrój ; Bystrzyca Kłodzka ; Wrocław: Wydawnictwo PressForum, 2018.
Leksykon historii Polski
 - Leksykon historii Polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.

Leksykon bohaterów literackich - Leksykon bohaterów literackich . Katowice: Videograf, 1995.
Leksykon zamków 2007
 - Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm: Leksykon zamków w Polsce. Warszawa: Arkady, 2007.

Lewicki 2003 - Tomasz Lewicki: Sygnatury malarzy polskich. Wydanie 2 rozszerzone. Warszawa: Fundacja Dobrej Książki, 2003.
Lewińska-Gwóźdź 2000 - Beata Lewińska-Gwóźdź (opr.): Jan Wojnarski (1879-1937) - malarstwo, grafika i rysunek. Między niebem a kamieniem. Pelplin: Bernardinum, [2000].
Libicki, Libicki 2003
 - Marcin Libicki, Piotr Libicki: Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2003.

Ligocki 1988 - Alfred Ligocki: Formy i ludzie. Almanach fotografiki śląskiej ZPAF. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk", 1988.
Łomnicka-Żakowska 2010 
- Ryciny Daniela Chodowieckiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
Łoza 1954
 
- Stanisław Łoza: Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa: Budownictwo i Architektura, 1954.
Łyczywek 2009 - Fotografia zbliża. T. 1: Antologia tekstów autorskich opublikowanych w latach 1956-1982. Szczecin; Kraków: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, 2009.
Łyczywek 2012 - Fotografia zbliża. T. 2: Antologia tekstów autorskich opublikowanych w latach 1983-2006. Szczecin; Kraków: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, 2012.
Makowiecki 2000 - Andrzej Z. Makowiecki: Słownik postaci literackich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.
Malarstwo polskie XIX w. 
- Malarstwo polskie XIX wieku. Kraków: Muzeum Narodowe, 2001.
Marsch 1995
 - Angelika Marsch: Oppeln, Falkenberg, Gross Strehlitz. Historische Ansichten aus vier Jahrhunderten. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, 1995.

Marszałek 1993 - Juliusz Marszałek: Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach. Warszawa: Wydawnictwo Stanisław Kryciński, 1993.
Massalski 2007 - Adam Massalski: Słownik biograficzny. Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862. Kielce-Warszawa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach i Oficyna Wydawnicza RYTM, 2007.
Materiały ASP t. 1 - Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1816-1895. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
Materiały ASP t. 2 - Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1895-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
Materiały ikonograficzne 1990 Cz. 1 - Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Cz. 1. Wydanie 2. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1990.
MEW - Mała Encyklopedia Wojskowa. T. 1-3. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967-1971.
Mężnicka 1967 - Maria Mężnicka: Daniel Chodowiecki's anglicana in the Gdańsk library. Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1968.
Mikołajski 2013
 - Olgierd Mikołajski: Od Vogla do Cybisa. Ikonografia Pieskowej Skały (1786-1935). Katalog wystawy sierpień-wrzesień 2013. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2013.

Milewska, Zientara 1999 - Wacława Milewska, Maria Zientara: Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918. Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego; Księgarnia Akademicka, 1999.
Monod 
- Lucien Monod: Le Prix des Estampes Anciennes et Modernes. T. 1-9. Paris: Albert Morancé, 1920-1931.

Morgulec - Jerzy Morgulec: Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników. T. 1-22. Warszawa: nakładem autora, 2001-2008.
Mulczyński 1996 - Jarosław Mulczyński: Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 1939 roku. Poznań: Dom Wydawniczy - Krzysztof Matusiak Koziołki Poznańskie, 1996.
Nitecki 2000 - Piotr Nitecki: Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000.
Nowy Korbut - Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". T. 1-19 (nie wszystkie ukazały się). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; Wydawnictwo Literackie; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, od 1963 do nadal.
Nowak-Mitura 2015
 - Ewa Nowak-Mitura: Początki fotografii w prasie polskiej "Tygodnik Ilustrowany" 1859-1900. Warszawa: Stowarzyszenie Liber pro Arte, 2015.

Nowakowski 2004 - Piotr Nowakowski: Walery Brochocki (1847-1923) malarz ilustrator. Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2004.
Olszański 1990 - Kazimierz Olszański: Wojciech Kossak. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1990. Wydanie 4 poprawione i uzupełnione.
Olszewicz 1998-1999
 - Bolesław Olszewicz: Kartografia polska XIX wieku (Przegląd chronologiczno-bibliograficzny). Materiały zachowane w Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. T. 1-3. Warszawa: Retro-Art, 1998-1999.

Oppeln / Opole 1995 - Peter Mrass (red.): Oppeln / Opole 1995. Stadtpläne, graphische Ansichten, Fotografien (bis 1945). Plany miasta, widoki graficzne, fotografie (do 1945 roku). Opole: Muzeum Śląska Opolskiego; Ratingen-Hösel: Oberschlesisches Landesmuseum, 1995.
Opałek 1949 - Mieczysław Opałek: Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.
Opałek 1958 - Mieczysław Opałek: Litografia lwowska 1822-1860. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
Osip-Pokrywka 2014 - Magda i Mirek Osip-Pokrywka: Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich. Warszawa: Wydawnictwo "Arkady", 2014.
Paweł Steller 2006 - Paweł Steller - życie i twórczość. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2006.
PIB
 - Gabriele Baumgartner (opr.): Polski Indeks Biograficzny. Polnischer Biographischer Index. Polish Biographical Index. T. 1-4. München: K. G. Saur, 1998.

Pietrzak 2007 - Agata Pietrzak: Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947). Grafika, ekslibrisy, rysunki i matryce graficzne ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007.
Pilch 2005 - Józef Pilch: Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa: Arkady, 2005.
Piwocki 1965 - Ksawery Piwocki: Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1965.
Płażewski 2003
 - Ignacy Płażewski: Dzieje polskiej fotografii. Warszawa: Książka i Wiedza, 2003.

Piwowarski 2004 - Jerzy Piwowarski: Fotografia artystyczna i jej wystawiennictwo w Polsce okresu międzywojennego. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004.
Podróże w czasie - Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha. Marburg: Herder-Institut i in., [2007]. Obszerny i bardzo dobry katalog wystawy, wśród autorów m.in. Angelika Marsch [Zeit-Reisen. Historische Schlesien-Ansichten aus der Graphiksammlung Haselbach].
Polak 1981 - Kazimierz Polak: Bibliografia "Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego" za lata 1876-1920. Warszawa; Kraków: Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1981.
Polski film animowany 2008 
- Polski film animowany. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2008.
Polski wkład 
- Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 1-5. Warszawa: Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015-2019.
PBS
 - Polska bibliografia sztuki 1801-1944. T. 1-4. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 do nadal.

PSB - Polski słownik biograficzny. T. 1- . Kraków: Polska Akademia Umiejętności, potem Polska Akademia Nauk oraz wspólnie, 1935 do nadal.
Poznań od A do Z - Poznań od A do Z. Leksykon krajoznawczy. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 1998.
Rastawiecki 1886 - Edward Rastawiecki: Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących. Poznań 1886. Reprint: Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980.
Rąkowski 1997 - Grzegorz Rąkowski: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi. Warszawa: Burchard Edition, 1997.
Rąkowski 1999 - Grzegorz Rąkowski: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie. Warszawa: Burchard Edition, 1999.
Rudniewska 1993 - Alicja Rudniewska: Świątynie polskie w drzeworytach tygodników warszawskich XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993.
Rudniewska (Słownik) - Alicja Rudniewska: Słownik drzeworytników ksylografów (na prawach rękopisu). Warszawa: nakładem autorki, bez roku wydania (Słownik do: Rudniewska 1993).
Rylska 1983 - Irena Rylska (oprac.): Katalog zbiorów gabinetu grafiki. T. 1: Grafika polska w latach 1901-1939. Wrocław: Muzeum Narodowe, 1983.
SAP - Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966) [...]. T. 1-10 [kontynuowany]. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1998 do nadal.
SAP 1972 - Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970. Słownik biograficzny. Warszawa: Okręg Warszawski ZPAP,  1972.
SBDPRR - Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1-3. Warszawa: Książka i Wiedza, 1985-1992 (t. 3: Muzeum Niepodległości).
SBTP T.1
 - Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. [T. 1]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

SBTP T.2 - Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980. T. 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
SBTP T.3 - Słownik biograficzny teatru polskiego 1910-2000. T. 3 Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2017.
SGKP
 - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15. Warszawa: 1880-1902 reedycja 1986-1987.

Siemko 2001 - Piotr Siemko: Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska. Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 2001.
Simon 1971 - Ludwik Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
SMP - Słownik malarzy polskich. T. 1-2. Warszawa: Arkady, 1998-2001.
Slovnik 1950-2010 - Slovník Českých a Slovenských Výtvarných Umělců 1950-2010 (1950-1997). T. 1-21. Ostrava: Výtvarné Centrum Chagall, 1998-2010.
Słabczyńscy 1992 - Wacław i Tadeusz Słabczyńscy: Słownik podróżników polskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.
Słownik muzyków polskich 
- Słownik muzyków polskich. T. 1-2. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964-1967.
Słownik polskich fotografów - Słownik polskich fotografów i firm fotograficznych [działających w latach 1839-1914]. T. 1 cz. 1. Pod redakcją Jadwigi Ihnatowiczowej i Andrzeja Piotrowskiego. Warszawa: nakładem A. Piotrowskiego, 1996 [tytuł okładkowy: Spis polskich fotografów i firm fotograficznych działających w latach 1839-1914].
Snoch 2004 - Bogdan Snoch: Górnośląski Leksykon Biograficzny. Katowice: Muzeum Śląskie, 2004.
Socha 1988 - Gabriela Socha: Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
SPKP - Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
SPKP Suplement - Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
SPPP - Słownik pseudonimów pisarzy polskich XVI w. - 1970 r. T. 1-5. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994-1998.
Sroczyńska, Jaworska 1985 - Krystyna Sroczyńska, Jadwiga Jaworska: Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie. Materiały ikonograficzne w malarstwie, rysunku i grafice (1581-1939). Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
Strzałkowski 1996: Jacek Strzałkowski: Historia fotografii w Łodzi do 1944 roku. Łódź: [nakładem autora], 1996.
Strzałkowski 2017 (Leksykon fotografów) - Jacek Strzałkowski: Leksykon fotografów. Frankfurt am Main: nakładem autora, 2017.
Sydow 1952 
-
 Mieczysław Idzikowski, Bronisław E. Sydow: Portret Fryderyka Chopina. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1952.
Szafkowska 2001 
- Magdalena Szafkowska: Dawne zaułki Wrocławia. Malarstwo grafika fotografia. Wrocław: Muzeum Narodowe, 2001.
Szalow 2011 Atelier - Szalow Robert: Atelier fotograficzne i fotografowie działający w Poznaniu przed 1918 rokiem w: Kronika Miasta Poznania 2011; nr 3: Fotografia.
Szalow 2011 Fotografia - Szalow Robert: Fotografia poznańska 1839-1914 w: Kronika Miasta Poznania 2011; nr 3: Fotografia.

Szarejko - Szarejko Piotr: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 1-6. Warszawa: Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (t. 1); Wydawnictwo Naukowe Semper (t. 2-4); Bellona (t. 5-6), 1991-2001.
Sztuka polska XX wieku 2000
 - Sztuka polska XX wieku. Katalog zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2000.

Śląsk 2006 - Zabytki sztuki w Polsce - Śląsk. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2006.
Śliwowska 2000 - Wiktoria Śliwowska: Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów - zesłańców postyczniowych. Wilno-Sybir-Wiatka-Warszawa. Warszawa: DiG, 2000.
Śliwowska 1998 
- Wiktoria Śliwowska: Zesłańcy polscy w Imperium rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa: DiG, 1998.
Śródka 
- Andrzej Śródka: Uczeni polscy XIX - XX stuelcia. T. 1-4. Warszawa: Aries, 1994-1998.
Świątynie Wrocławia
 - Świątynie Wrocławia w rysunku i grafice XIX i początku XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 1997.

ThB - Ulrich Thieme, Felix Becker: Allgeimeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. T. 1-37. Leipzig: E. A. Seemann, 1907-1950 reedycja 1992.
Tessaro-Kosimowa 1973 - Irena Tessaro-Kosimowa: Historia litografii warszawskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
Tokarski 2000 t. 1 - Jacek Tokarski: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. T. 1. Warszawa: Burchard Edition, 2000.
Tokarski 2001 t. 2 - Jacek Tokarski: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. T. 2. Warszawa: Burchard Edition, 2001.
Tokarski 2001 t. 3 - Jacek Tokarski: Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie. T. 3. Warszawa Burchard Edition 2001.
Toruń 1993 - Aleksandra Mierzejewska, Michał Woźniak: Toruń. Dawne widoki miasta. Katalog wystawy. Toruń: Muzeum Okręgowe, 1994.
Trefoń 2015 
- Twórcy intuicyjni z kolekcji Barwy Śląska Stanisława Gerarda Trefonia. T. 1-2
Ruda Śląska: Stowarzyszenie "Barwy Śląska", 2015.
Voisé, Głowacka-Pocheć 1974 -
 Irena Voisé, Teresa Głowacka-Pocheć: Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Warszawa: "Arkady", 1974.

Vol. - Hans Vollmer (red.): Allgeimeines Lexikon der bildenden Künstler der XX. Jahrhunderts. T. 1-6. Leipzig: E.A.Seemann, 1953-1962 reedycja 1992.
Von Stettin bis Breslau - Von Stettin bis Breslau. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten von Pommern, Östlicher Mark Brandenburg und Schlesien aus der Graphischen Sammlung der Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 1988.
Waldow-Schily 2014 - Brigitta Waldow-Schily: Maria Hiszpańska-Neumann. Leben und Werk 1917-1980. Frankfurt am Main: Info3-Verlagsges. Brüll-Heisterkamp KG, 2014.
Warkoczewska 1960
 - Magdalena Warkoczewska: Widoki starego Poznania. Źródła ikonograficzne do zabudowy miasta z wieków XVII-XIX. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960.

Warszawa na starej fotografii 1850-1914 - Krystyna Lejko, Jolanta Niklewska: Warszawa na starej fotografii 1850-1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Weiss 2006
 - Renata Weiss: Wojciech Weiss. Twórczość graficzna. Kraków: NAUTILUS Salon Antykwaryczny, 2006.

WEPI - Wielka Encykolpedia Powszechna Ilustrowana [Sikorskiego]. Warszawa: S. Sikorski, 1890-1914. T. 1-55 (do hasła "Patroklos").
WEPWN - Wielka Encyklopedia PWN. T. 1-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001-2005.
WET - Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 1995.
Widoki dawnego Lwowa i Krakowa - Widoki dawnego Lwowa i Krakowa. Wspólna wystawa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Lwowskiego Muzeum Historycznego. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, [199-].
Wilczek 2006 - Michał Tomasz Wilczek: Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe [do 1945 r.]. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.
Wileńskie środowisko - Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945. Malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek, fotografia. Olsztyn: Biuro Wystaw Artystycznych, 1989 [opracowanie katalogu Kazimierz Brakoniecki, Jan Kotłowski (grafika), Lech Lechowicz (biogramy fotografików).
Wódz 2001 (Album widoków Sandomierza)
- Bożena Ewa Wódz: Album widoków Sandomierza. Malarstwo Grafika Rysunek XVII - XX w. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 2001.

WPPiBL: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1-10. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i inne, 1994-2007.
Zieliński 1988
 - Andrzej Zieliński: Wrocław na dziewiętnastowiecznej rycinie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

Zieliński 1932 - Stanisław Zieliński: Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci - pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa: [nakładem Instytutu Wydawniczego Ligi Morskiej i Kolonjalnej?], 1932 (1933 na przedniej okładce).
Zieliński 1991
 - Andrzej Zieliński: Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

Ziolko 1994 - Karl-Heinz Ziolko: Friedrich Gottlob Endler. Ein schlesischer Kupferstecher der Goethezeit. München: Delp, 1994.
Żabicki 2010
 - Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia. Warszawa: Arkady, 2010.

Żabicki 2013 - Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia. Warszawa: Arkady, 2013.
Żdżarski 1974 - Wacław Żdżarski: Historia fotografii warszawskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
Żynda 1970 - Bolesław Żynda: Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1895-1969. W 75-lecie działalności wydawniczej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1970.


Skróty:


AF = Archiwum fotograficzne Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji (do 1939 r.)
art. = artykuł
BI = Bibliographisches Institut
cz. = część
fot. = fotografia
il. = ilustracja
jez. = jezioro
komp. = kompozycja
"KRAJ" = "KRAJ" Spółdzielczy Instytut Wydawniczy w Warszawie
LPK = Zbiór fotografii Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki (do 1939 r.)
marg. = margines
oł. = ołówek
piecz. = pieczęć
rys. = rysunek, rysował, rysownik
ST = Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (do 1939 r.)
sygn. = sygnowany, sygnatura
uszk. = uszkodzony
wym. = wymiary (w mm, odpowiednio wysokość i szerokość)