Opis katalogowy pocztówek

 

Opis katalogowy zawiera kolejno:

Typ: rodzaj obiektu np. pocztówka, karta pocztowa, fotografia, karta reklamowa itp. zbliżone formatem do pocztówki i niekiedy (zwyczajowo, choć błędnie) uznawane za pocztówki

Hasło: zwykle to nazwa miejscowości, mogą być również regiony, krainy geograficzne, obiekty geograficzne np. Polesie, Beskid Śląski, Zaolzie, Pilica, Karpaty Wschodnie, Lubelszczyzna itp.; niekiedy mogą być również różne hasła tematyczne, w przypadku portretów (jeśli oprócz motywu topograficznego jest portret osoby lub miejsce bardzo blisko związane z daną osobą) nazwiska osób itp.

Przynależność administracyjna: miejscowości podajemy generalnie w układzie powiatów w obecnym podziale administracyjnym - na pierwszym miejscu siedziba powiatu, potem nazwa województwa w układzie od 1999 w podziale na 16 województw, zaś w nawiasie nazwa województwa w układzie z lat 1975-1999 w podziale na 49 województw. W przypadku miejscowości z dawnych kresów wschodnich poprzedzonych słowem "Kresy" podajemy podział administracyjny z okresu II RP, dla położonych poza obszarem II RP według państw (Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina). Dla miejscowości w obecnych granicach Polski nie będącymi gminami dodatkowo podajemy siedzibę gminy (po województwie)

Tytuł: jeśli posiada, podajemy tytuł oryginalny na obiekcie albo – rzadziej - pochodzący z innego źródła, domniemany i wtedy oznaczony [...]

Adres wydawniczy: informacja na temat wydawcy lub nakładcy występująca na obiekcie

Autor: osoba uznawana za autora pocztówki itp., zwykle to dotyczy autora fotografii, pierwowzoru malarskiego, rysunkowego, graficznego itp.

Cykl: seria wydawnicza, jeśli jest podana na pocztówce

Technika: skrótowa informacja o technice druku: 1) druk albo światłodruk, 2) litografia albo chromolitografia, 3) inne techniki graficzne, 4) fotograficzna, 5) varia, 6) albumiki, leporello, zestawy; nadto informacja czy obiekt jest barwny lub kolorowany, jeśli brak tej informacji oznacza obiekt jednobarwny zwykle czarno-biały odbity (wykonany) na papierze (kartonie). Zaznaczamy osobno jeśli obiekt jest na sklejce, płótnie, tworzywie, jedwabiu itp.

Format: tylko jeśli jest nietypowy np. pocztówki podwójne, potrójne, o zwiększonym albo pomniejszonym wymiarze w stosunku do dwóch podstawowych formatów: dawnego ok. 9x13/14 cm i współczesnego ok. 10x15 cm

Stan: opis stanu zachowania, ogólny, ale uwzględniający jednocześnie istotne wady obiektu, w szczególności wady dobrze widoczne oraz rogów karty. Generalnie opisujemy wady strony ilustracyjnej (awersu), wady odwrocia (strony adresowej, rewersu) tylko te bardziej istotne

Kryteria opisu stanu zachowania:

- Pocztówka w bardzo ładnym stanie: stan idealny (6), w zasadzie bez wad ((Mint, Uncirculated (UNC),  unzirkuliert)

- Pocztówka w szczególnie ładnym stanie: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowa (nieużywana), całkowicie nieistotne wady (Nearly Mint, Nearly Uncirculated, fast unzirkuliert)

- Pocztówka w ładnym stanie: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady np. bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty, bardzo nieznaczne plamy, plamki (Extremely Fine, vorzüglich)

- Pocztówka w dość ładnym stanie: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne wady np. nieznacznie uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamy, plamki (Very Fine, sehr schön)

- Pocztówka w stanie więcej niż dobrym: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady np. nieco uszkodzone rogi karty, dość słabe plamy (Choice Fine, mäßig schön)

- Pocztówka w stanie co najmniej dobrym: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady, np. niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty, słabe plamy (Fine, schön)

- Pocztówka w stanie dobrym: stan dobry (4), dość istotne wady, mimo to karta jest pełnowartościowa kolekcjonersko np. dość znacznie uszkodzone rogi karty, plamy (Very Good, sehr gut)

- Pocztówka w stanie mniej niż dobrym: stan - dobry (-4), istotne wady karty np. znacznie uszkodzone rogi karty, plamy (Good, gut)

- Pocztówka w stanie więcej niż dostatecznym: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady karty, karta nieco podniszczona np. dość mocno uszkodzone rogi karty, istotne plamy (Fair Good, zwischen mäßig erhalten und gut)

- Pocztówka w stanie co najmniej dostatecznym: stan co najmniej dostateczny (+3), wyjątkowo istotne wady karty, karta podniszczona, zbliżona do destruktu np. mocno uszkodzone rogi karty, mocne i liczne plamy (Fair, mäßig erhalten)

- Pocztówka w stanie dostatecznym: stan dostateczny (3), duże wady karty, karta mocno podniszczona, destrukt np. bardzo mocno uszkodzone rogi karty, bardzo mocne i liczne plamy (Poor, gering erhalten 

Okres wydania: orientacyjne, jeśli nie wynika z opisu lub innych źródeł

Rok użycie pocztówki: data roczna wysłania obiektu pocztą, wypisania przy braku wysłania pocztą itp.

Topografia: regiony i krainy geograficzne ewentualnie historyczne, jeśli te nazwy są przyjęte i mają znaczenie w gromadzeniu obiektów np. Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Polesie, Galicja, Karpaty Wschodnie

Uwagi: niektóre dodatkowe informacje na temat obiektów warte przytoczenia. Informacje w nawiasie kwadratowy „[...]” pochodzą spoza treści na obiekcie

Cena: cena w zł

Numer: numer pozycji odpowiadający numerowi na naszej stronie www, gdzie jest reprodukowana

Opisy katalogowe są dokonane według powyższych zasad i podanej kolejności, jednakże z oczywistych względów nie obejmują wszystkich elementów tego schematu (zwykle schemat opisu zawiera jedynie część powyższych elementów opisu lub brak jest odpowiednich informacji), dokonujemy je z naszą najlepszą wiedzą i możliwie największą rzetelnością.

Literatura:
Morgulec - Jerzy Morgulec: Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników. T. 1-23. Warszawa: wydanie własne autora, 2000-2008.