Opis katalogowy

Hasło: tematyka plakatu

Autor: ustalony autor plakatu, jeśli nie jest znany podajemy znak "-"

Tytuł: tytuł plakatu, w przypadku plakatu filmowego polski tytuł filmu

Tytuł originalny: w przypadku plakatu filmowego oryginalny tytuł filmu

Data powstania plakatu: data druku plakatu, niekiedy też dodatkowo podawana jest data pierwszego wydania (jeśli to jest kolejne), data projektu etc., jeśli data nie jest znana podajemy przybliżoną ca...

Wydanie: przeważnie wydanie 1 i jedynie, jeśli kolejne to podana jest informacja (jeśli te dane są znane)

Adres wydawniczy i drukarski: podajemy ściśle informacje na plakacie o wydawcy, nakładcy, drukarni, miejscu wydania, druku, nakładzie, numeru cenzury etc., jeśli takie zostały podane na plakacie, jeśli nie są znane podajemy znak "-"

Nakład: jeśli jest podany lub znany z innych źródeł, jeśli nie jest podany lub nieznany podajemy znak "-"

Sygnatura: podajemy możliwie dokładnie sygnaturę artysty na plakacie, jeśli plakat jest sygnowany, jeśli nie jest sygnowany podajemy znak "-"

Technika druku: technika druku plakatu, zwykle to offset barwny albo jednobarwny, rzadko rotograwiura, sitodruk albo inne techniki drukarskie i graficzne

Format, wymiary w cm: podajemy wymiary plakatu zaokrąglone w górę do pełnych cm, najpierw wymiar wysokości, potem wymiar szerokości obiektu (wymiary całego arkusza) oraz w nawiasie przybliżony format np. A1, B1, A2, B2 etc.

Stan zachowania: podajemy opis stanu zachowania zarówno kompozycji, jak i marginesów obiektu, jeśli występują jakieś wady obiektu. Zobacz poniżej: Kryteria opisu stanu zachowania

Informacja o autorze: podajemy najważniejsze opracowane przez nas i zwerfikowane informacje o autorze plakatu, niekiedy z podaniem literatury.

Literatura: najważniejsza literatura przedmiotu w której opisano lub zilustrowano opisywany plakat, cytowana w skrócie, poniżej wykaz użytych skrótów literatury

Uwagi: inne informacje o plakacie

Cena: cena w złotych (PLN)

Motyw na plakacie: widoczny motyw na plakacie

Słowa kluczowe: temat, motyw nie wprost widoczny na plakacie (motyw zinterpretowany)

Miejscowość: miejscowość związana z plakatem w tym miejsce wydarzenia, imprezy np. festiwalu, zawodów sportowych, także siedziba teatru, opery etc.

Numer: numer katalogowy plakatu - pla...

Indeksy: różne indeksy podmiotowe i przedmiotowe

Literatura (wykaz użytych skrótów literatury)


AKL - Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München-Leipzig: K G Saur, 1992 - do nadal. T.1 w tej edycji ukazał się w 1992 (początek edycji 1983 w NRD) i jest kontynuowany do teraz, największy i najlepszy słownik artystów świata, edycja obejmie ponad 200 tomów z licznymi dodatkami i indeksami, do grudnia 2007 ukazało się ponad 100 tomów i wiele tomów dodatków i indeksów.

AKL. Index 
- Allgemeines Kunstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index A-Z. T.1-12. Wydanie 2. München-Leipzig: K G Saur, 2007-2009 (tylko w przypadku t.1 podajemy wydanie 1 z 1999).

Fryderyk Chopin 2010 
- Fryderyk Chopin w plakacie artystycznym = Fryderyk Chopin in artistic posters.Warszawa: Wydawnictwo Edytor, 2010.

Grabowski 1998
 - Tadeusz Grabowski: Śląska szkoła plakatu. Katowice: Urząd Miasta, [1998].

Henryk Tomaszewski 2014 - Henryk Tomaszewski. Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki; Bosz, 2014.

Hubert Hilscher 2015 - Hubert Hilscher. Warszawa: Muzeum Plakatu, 2015.

Jan Lenica 1981 - Jan Lenica. Plakat- und Filmkunst. Berlin: Frölich & Kaufmann, cop. 1981.

Jan Młodożeniec 2001 - Jan Młodożeniec (1929-2000). PortArt. Próba spojrzenia na spuściznę artysty. Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 18 maja-17 czerwca 2001, Galeria Wozownia, Toruń 31 sierpnia - 30 września 2001. Katowice: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2001.

Józef Mroszczak 1976 - Józef Mroszczak : [1910-1975 / Plakaty / Posters]. Wystawa plakatów zorganizowana przez Krajową Agencję Wydawniczą i PP Desa, Galeria PP Desa "Zapiecek" Warszawa 9-27 czerwca 1976 = An exhibition of posters organized by the National Publishing Agency KAW and the Desa State Enterprice at the Zapiecek Desa Gallery, Warsaw June 9-27, 1976. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976.

Hołdanowicz 2009 - Leszek Hołdanowicz: Plakaty, grafikony, varia = Varia, graphicons, varia. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, cop. 2009.

Maciej Urbaniec 2005 - Maciej Urbaniec (1925-2004). Gioconda to ja... Wystawa ze zbiorów własnych 2 marzec - 3 kwiecień, Galeria Nowa w Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa, 2005. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie; Muzeum Narodowe, 2005.

Maciej Urbaniec 2006 – Maciej Urbaniec. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych, 2006.

Maciej Urbaniec 2017 - Maciej Urbaniec. Plakaty = posters. Olszanica: Wydawnictwo Bosz Szymanik i Wspólnicy, 2017.

Mieczysław Górowski 2004 - Mieczysław Górowski. Plakaty Posters 1968-2003. Kraków: Rzecz Piękna, 2004.

Plakat cyrkowy 1983 – Plakat cyrkowy. Warszawa-Wilanów Maj - Wrzesień 1983. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie; Zakład Widowisk Cyrkowych, 1983.

Plakat chopinowski 1999 - Maria Grońska, Anna Zabrzeska-Pilipajć: Plakat chopinowski. Wystawa w 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. 10 września-31 października 1999 Muzeum Plakatu w Wilanowie. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 1999.

Plakat sportowy 1972 - Plakat sportowy w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1972.

Plakat z krakowskiej ASP - Plakat z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 1899-2003. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, cop. 2004.

Roman Cieślewicz 1981 - Roman Cieślewicz - plakaty, fotomontaże. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu [...] 1981. Opracowali Zdzisław Schubert, Wanda Nelke. Poznań: Muzeum Narodowe, 1981.

Roman Cieślewicz 2006 - Roman Cieślewicz 1930-1996. Poznań: Muzeum Narodowe, cop. 2006.

Szrodt 2020 - Katarzyna Szrodt: Polscy artyści plastycy w Kanadzie 1939-1989. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020.

T. Grabowski 2000 
– T. Grabowski 2000. Plakaty = posters [tytuł okładkowy Tadeusz Grabowski]. Katowice: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, [2000].

Tadeusz Jodłowski 2011 
- Tadeusz Jodłowski. Plakaty, fotomontaże, znaki = Posters, photomontages, logos. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, cop. 2011.

Waldemar Świerzy 2012
 - Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin, w 60 lecie twórczości = On 80th birth anniversary, on 60 years of creative work. Tytuł okładkowy: Świerzo malowane. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2012.

Wiktor Górka 2001 - Wiktor Górka czyli taaaka Ryba! Wystawa. Listopad 2001 - styczeń 2002. Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2001.

Żądło propagandy PRL-u 1945-1956 - Maria Kurpik: Żądło propagandy PRL-u 1945-1956. Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2001.


Kryteria opisu stanu zachowania:

- Pozycja w stanie wyśmienitym: stan idealny (6) bez wad, bez śladów używania, jak nowa (Mint, Uncirculated (UNC), unzirkuliert)

- Pozycja w bardzo ładnym stanie: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowa (nieużywana) (Nearly Mint, Nearly Uncirculated, fast unzirkuliert)

- Pozycja w ładnym stanie: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady (Extremely Fine, vorzüglich)

- Pozycja w dość ładnym stanie: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne, nieznaczne wady (Very Fine, sehr schön)

- Pozycja w stanie więcej niż dobrym: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady (Choice Fine, mäßig schön)

- Pozycja w stanie co najmniej dobrym: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady (Fine, schön)

- Pozycja w stanie dobrym: stan dobry (4), dość istotne wady (Very Good, sehr gut)

- Pozycja w stanie mniej niż dobrym: stan - dobry (-4), istotne wady pozycji (Good, gut)

- Pozycja w stanie więcej niż dostatecznym: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady (Fair Good, zwischen mäßig erhalten und gut) 

- Pozycja w stanie co najmniej dostatecznym: stan co najmniej dostateczny (+3), dość słaby stan, wyjątkowo istotne wady, prawie destrukt (Fair, mäßig erhalten)

- Pozycja w stanie dostatecznym: stan dostateczny (3), słaby stan, duże wady karty, w zasadzie destrukt (Poor, gering erhalten)

Condition/Zustand

+

English

Mint, Uncirculated (UNC)

Nearly Mint, Nearly Uncirculated

Extremely Fine

Very Fine

Choice Fine

Fine

Very Good

Good

Fair Good

Fair

Poor

-

Deutsch

unzirkuliert

fast unzirkuliert

vorzüglich

sehr schön

mäßig schön

schön

sehr gut

gut

zwischen mäßig erhalten und gut

mäßig erhalten

gering erhalten

Polski

stan idealny (6) bez wad, bez śladów używania, jak nowy

bardzo ładny: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowy (nieużywany)

ładny: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady

dość ładny: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne, nieznaczne wady

więcej niż dobry: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady

co najmniej dobry: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady

dobry: stan dobry (4), dość istotne wady

mniej niż dobry: stan -dobry (-4), istotne wady

więcej niż dostateczny: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady

co najmniej dostateczny: stan co najmniej dostateczny (+3), dość słaby stan, wyjątkowo istotne wady, prawie destrukt

dostateczny: stan dostateczny (3), słaby stan, duże wady karty, w zasadzie destrukt